Inlägg

Maria Wirlée - Telge Bostäder

Verksamhetsnära utveckling hos Telge Bostäder

Vår förändringsledare Maria Wirlée stödjer Telge Bostäder som utvecklingsledare. Att skapa förutsättningarna för förändring, vara kreativ och bygga upp det som behövs, krävs för att lyckas i det nya uppdraget.

Rätt konsult till spännande transiteringsprojekt

Huge Bostäder behövde en upphandlings-och projektledare för ett kommande transiteringsprojekt som berör bolagets IT-arbetsplats, systemdrift och nätverk. Pro4u fann den perfekta kandidaten för just detta uppdrag i Johan Semius. Johan…
OKQ8

Nytt uppdrag ger bättre intern support för OKQ8-stationer och IT-användare

Pro4us senior partner Michael Humer genomför nu en förstudie med kartläggning av dagens supportverksamhet inom IT och utifrån detta kommer han ge förslag för effektivisering och bättre integrering i den totala verksamheten.…

Pro4u hjälper OKQ8 exekvera sin IT roadmap

, , ,
Två konsulter ifrån Pro4u anlitas av OKQ8 i rollerna som tf chef IT-Operations och infrastrukturarkitekt. En viktig del i uppdraget är att exekvera OKQ8:s IT-roadmap.