Maria Wirlée - Telge Bostäder

Verksamhetsnära utveckling hos Telge Bostäder

Vår förändringsledare Maria Wirlée stödjer Telge Bostäder som utvecklingsledare. Att skapa förutsättningarna för förändring, vara kreativ och bygga upp det som behövs, krävs för att lyckas i det nya uppdraget.
Kundcase Svenska Krediter

Rätt konsult till spännande transiteringsprojekt

Huge Bostäder behövde en upphandlings-och projektledare för ett kommande transiteringsprojekt som berör bolagets IT-arbetsplats, systemdrift och nätverk. Pro4u fann den perfekta kandidaten för just detta uppdrag i Johan Semius. Johan…
Agneta & Anna

Standardiserade arbetssätt hos Serviceförvaltningen

Två konsulter stödjer och leder nu utveckling och införande av moderniserad arbetssätt och rutiner hos serviceförvaltningen via Pro4u. Beställare av uppdraget är administrativa avdelningen och kontaktcenter (KC). Arbetet inleddes…
Svenska Spel Kundcase

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 8

,
Bredd och förmåga att inse vad som är viktigt, och att se till att rätt saker prioriteras i rätt tid lyfts av våra kunder fram som en viktig framgångsfaktor. Du behöver ta dig tid för att aktivt arbeta med de risker/utmaningar…

Trafikkontoret satsar på digital dokumenthantering

Just nu utför Magdalena Malmsjö ett uppdrag kring digital dokumenthantering hos Exploateringskontoret och Trafikkontoret. Uppdraget ska främja en effektiv digital dokumenthantering som är viktig både för intern effektivitet,…
Svenska Spel Kundcase

Framtidens automatiseringsprocesser hos Arbetsmarknadsförvaltningen

I slutet av 2019 har Ida Hermansson slutfört ett viktigt uppdrag för Arbetsmarknadsförvaltningens fortsatta digitaliseringsresa. Uppdraget bestod i att genomföra en förstudie för att identifiera processer och aktiviteter att automatisera…
OKQ8

Nytt uppdrag ger bättre intern support för OKQ8-stationer och IT-användare

Pro4us senior partner Michael Humer genomför nu en förstudie med kartläggning av dagens supportverksamhet inom IT och utifrån detta kommer han ge förslag för effektivisering och bättre integrering i den totala verksamheten.…
Förstudie IT

Verksamhetsutvecklare för IT-kontorsmiljö

Jimmy Odenholm genomför just nu en förstudie för att ta fram rekommendation för IT-lösningar i samband med den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset i Stockholms stad. Det ställer krav på att det finns moderna IT-lösningar…
Svenska Spel Kundcase

Svenska Spel Kundcase

Framgångsfaktorer för att lyckas med ett komplext program När Svenska Spel skulle anpassa verksamheten efter dataskyddsförordningen insåg man snabbt att det skulle bli ett mycket stort och komplext arbete eftersom det påverkade…