Tänk förändringsprojekt

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 8

,
Bredd och förmåga att inse vad som är viktigt, och att se till att rätt saker prioriteras i rätt tid lyfts av våra kunder fram som en viktig framgångsfaktor. Du behöver ta dig tid för att aktivt arbeta med de risker/utmaningar…

Workshops- och mötestekniker med ett leende

, ,
Pro4us erfarna förändringsledare Harriet Kullberg delade med sig av praktiska workshops- och mötestekniker på Pro4us kontorsmöte. Dessutom så fick hon oss alla att göra saker fysiskt och dra på smilbanden. Helt medvetet och…
Styr mot rätt mål

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 7

,
För att lyckas med ett förändringsprojekt behöver man styra mot rätt mål. Maria Wirlée ger tips om hur man kan skapa en effektiv styrning i ett program eller projekt.

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 6

,
För att lyckas med förändringen behövs kommunikation. Avsändaren är viktig och det är ingen idé att kommunicera allt på en gång. Börja med att göra en kommunikationsplan.
engagerad ledning

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 5

,
En engagerad ledning och sponsor (den övergripande affärsmässigt ansvariga för projektet) som aktivt stöttar projektet är en viktig framgångsfaktor. Ledningen behöver vara delaktiga i arbetet med att förankra förändringen.

Ny elmarknadshubb hos Vattenfall Eldistribution

,
Vattenfall Eldistribution anlitar förändringsledare ifrån Pro4u för att leda arbetet med att anpassa processer och system till ny marknadsmodell på elmarknaden och en ny centraliserad IT-lösning kallad Elmarknadshubben. Ett spännande förändringsprojekt som påverkar stora delar av verksamheten.
beslut

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 4

,
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Beslut = framgångsfaktor Att nödvändiga beslut fattas i tid är en viktig framgångsfaktor som framförs av våra förändringsledare. Bemanna styrgruppen med verksamhetschefer som berörs…

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 3

,
Är förändringen prioriterad i ledningsgruppen? – På riktigt?  Att driva ett projekt med låg prioritet är långt svårare än att driva det som får fokus och engagemang. Här är några delar du bör tänka på.
Teamkänsla

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 2

,
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Att skapa ett lösningsorienterat arbetssätt och fungerande kommunikation inom projektgruppen och med viktiga intressenter förs i de flesta lyckade projekt fram som en viktig framgångsfaktor. Ledarskap,…
Tänk förändringsprojekt

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 1

,
De flesta förändringar genomförs i projektform men långt ifrån alla förändringsprojekt är lyckade. Så vad är tricket? Här sammanfattar vi tio framgångsfaktorer som våra förändringsledare och kunder lyft fram under den långa tid vi arbetat med förändringsprojekt. Framgångsfaktor 1 kan du läsa om här (du kan också ladda ner alla 10 tipsen på en gång om du vill)