Kundcase

Hos Pro4u finns erfarenhet och djup förståelse för affären från ett flertal branscher och verksamhetsområden.

Pro4u arbetar i gränslandet mellan ledning, verksamhet och IT. Vi har konsulter med erfarenhet och ingående branschkunnande inom många områden. Pro4u har under mer än 20 år drivit projekt inom bank och finans, försäkring, vård och eHälsa, energi, offentlig verksamhet, handel, transport, spel, industri och bygg.

Vi förbättrar våra kunders affär och verksamhet med hjälp av smartare, lönsammare och effektivare lösningar. Vi gör dem helt enkelt bättre.

Våra konsulter genomför uppdrag inom digitalisering & automation, förändring & införande och it-styrning & förvaltning.

Pro4u förändringsleder i ett brett spektrum av branscher och verksamhetsområden

Omsättning 2019 per bransch

1
2
3
4
5
6
7
8
  1. Vård och eHälsa 35%
  2. Finans och försäkring 25%
  3. Offentlig 9%
  4. Handel 8%
  5. Industri & bygg 8%
  6. Energi 7%
  7. Transport 5%
  8. Spel 2%

Våra kundcase – per bransch

Uppdrag inom

Digitalisering & Automation

Förändring & Införande

IT-styrning & Förvaltning

Regulatoriska krav

Pro4u har lång erfarenhet av regelverk inom bank, finans och försäkring. AML, IFRS17, MiFID och Solvens 2 är några exempel på de regulatoriska krav vi hjälpt våra kunder att implementera.

GDPR

Lever ni upp till alla delar i dataskyddsförordningen? Pro4u kan stötta er vid genomlysning, vidareutveckling och automatisering av era processer för GDPR.

Med vårt nätverks långa erfarenhet är vi säkra på att vi kan hjälpa i de mest komplicerade förändringsprojekten.