Styr mot rätt mål

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 7

,
För att lyckas med ett förändringsprojekt behöver man styra mot rätt mål. Maria Wirlée ger tips om hur man kan skapa en effektiv styrning i ett program eller projekt.

Ett stort fång ballonger till Fredrik

,
Pro4us erfarna projektledare stöttar Inera i sitt viktiga arbete med att digitalisera vården. Fredrik har varit spindeln i nätet för att besvara Ineras anbudsförfrågan på erfarna projektledare. Tack vare alla våra erfarna konsulter i nätverket har Inera gett Pro4u fortsatt förtroende. Grattis!!

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 6

,
För att lyckas med förändringen behövs kommunikation. Avsändaren är viktig och det är ingen idé att kommunicera allt på en gång. Börja med att göra en kommunikationsplan.
engagerad ledning

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 5

,
En engagerad ledning och sponsor (den övergripande affärsmässigt ansvariga för projektet) som aktivt stöttar projektet är en viktig framgångsfaktor. Ledningen behöver vara delaktiga i arbetet med att förankra förändringen.

Ny elmarknadshubb hos Vattenfall Eldistribution

,
Vattenfall Eldistribution anlitar förändringsledare ifrån Pro4u för att leda arbetet med att anpassa processer och system till ny marknadsmodell på elmarknaden och en ny centraliserad IT-lösning kallad Elmarknadshubben. Ett spännande förändringsprojekt som påverkar stora delar av verksamheten.

Kravanalytiker för finansiell rapportering

Pro4u:s Senior Partner Tomas Westring påbörjar ett nytt uppdrag som kravanalytiker för finansiell rapportering. Tomas ska tillsammans med verksamhet och IT ta fram de nya lösningarna som ska införas i en av företagets filialer. Lösningen ska därefter vara möjlig att införa även i fler länder.

Inera kundcase

[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Inera byter teknisk plattform för flera stora webbtjänster Inera koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare. Nu pågår…
beslut

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 4

,
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Beslut = framgångsfaktor Att nödvändiga beslut fattas i tid är en viktig framgångsfaktor som framförs av våra förändringsledare. Bemanna styrgruppen med verksamhetschefer som berörs…

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 3

,
Är förändringen prioriterad i ledningsgruppen? – På riktigt?  Att driva ett projekt med låg prioritet är långt svårare än att driva det som får fokus och engagemang. Här är några delar du bör tänka på.
Teamkänsla

10 tips för ett lyckat förändringsarbete – tips 2

,
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] Att skapa ett lösningsorienterat arbetssätt och fungerande kommunikation inom projektgruppen och med viktiga intressenter förs i de flesta lyckade projekt fram som en viktig framgångsfaktor. Ledarskap,…