[vc_row title_header=”Pro4u – Företaget i ständig utveckling” background_image=”133″ parallax=”on” top_margin=”on” extra_class=”SmallBottomMargin” overlay=”on”][vc_column border=”right” color=”#cccccc” width=”1/3″][vc_column_text el_class=”natverketIngText”]Pro4u:s framgångskoncept är våra branschkunniga och kompetenta ledarskapskonsulter, våra erfarna och hängivna kundansvariga samt fungerande, kundorienterade arbetsprocesser. Vårt nätverk utvecklas genom att vi ständigt träffar nya erfarna förändringsledare, projektledare och managementkonsulter som vill ansluta sig som konsulter hos Pro4u. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1464008521630{margin-left: 30px !important;}”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text el_class=”natverketPilText”]
Framgångsrika projekt utvecklar kunden, stärker kundens position och ger utrymme för nya, intressanta satsningar.
Intressanta kunder med spännande uppdrag attraherar kompetenta konsulter.
Handplockade, kompetenta konsulter som matchar kundens företagskultur ger framgångsrika projekt.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title_header=”Pro4u:s nätverk ” background_image=”133″ parallax=”on” top_margin=”on” triangles=”on” section_id=”nätverk” extra_class=”smallBottomMargin” overlay=”on”][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1557682301629{margin-right: 30px !important;}”][/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”2/3″][vc_column_text el_class=”natverketWebText”]
Pro4u-konsulter
I vår innersta kärna finns partners och anställda. Ett urval av de roller som våra konsulter anlitas för är förändringsledare/projektledare, programchefer, IT-arkitekter och kravanalytiker. Många har dessutom ett expertområde inom t ex dokumenthantering, regelverk, tradingsystem eller ERP-system med tillhörande verksamhetskompetens. Gemensamt för konsulterna är förmågan att diskutera och förstå kundernas utmaningar. De kan styra, coacha och vidareutveckla andra, agera i styrelsefrågor och driva frågor mot mål i stora komplexa organisationer.
Associerade Pro4u-konsulter
Våra associerade konsulter kan ofta ta samma roller som Pro4u-konsulterna och här finns också djup spetskunskap och många gånger är konsulterna ledande inom sitt specialistområde. Associerade Pro4ukonsulter efterfrågas för sin kompetens och för kvaliteten på sina åtaganden.
Samarbetsparter
I den yttre cirkeln finns våra samarbetsparter med olika typer av specialistkompetenser. Vi har kontakt med andra konsultbolag, allt från enmansbolag till stora konsultbolag.
Vill du ha förfrågningar från Pro4u?
Anslut dig till Pro4u:s nätverk genom att anmäl dig som användare och få Pro4u:s uppdragsförfrågningar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row title_header=”GDPR” background_image=”133″ parallax=”on” top_margin=”on” triangles=”on” section_id=”gdpr” overlay=”on”][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]
Pro4u:s behandling av personuppgifter
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Personuppgifter är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera en levande, fysisk person. Pro4u värnar om den personliga integritet för våra anslutna konsulter. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas korrekt. I Pro4u:s policies nedan finns sammanställning av vilka personuppgifter vi behandlar för dig, vilken laglig grund som finns för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt vem som får tillgång till uppgifterna. Pro4u:s policy för behandling av personuppgifter för Partners och Associerade Pro4u:s policy för behandling av personuppgifter för medlemmar i Uppdragsportalen
Dina rättigheter
Du har följande rättigheter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning: • Rätt till information – en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter. Det du registrerar på Uppdragsportalen kan du uppdatera eller ta bort. Med andra ord påverkar du det själv. • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du kan själv uppdatera din information på Uppdragsportalen. • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke. Vill du som partner eller associerad bli raderad medför det att du säger upp ditt avtal med oss. Medlemmar kan själva radera sig i Uppdragsportalen. • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. • Rätt att göra invändningar – en rätt att i vissa fall invända mot behandling som sker med stöd av en intresseavvägning.
Förändringar av våra policies
Om vi bestämmer oss för att göra betydande ändringar av innehållet i våra policies för partners och associerade eller medlemmar, kommer vi, när så krävs, att kontakta dig genom den e-postadress du uppgivit i din profil i Pro4u:s Uppdragssportal, så att du alltid vet vad för slags uppgifter vi samlar in, hur vi kan komma att använda dessa uppgifter och till vem vi lämnar ut dem.
Kontaktuppgifter
Om du har några frågor kring vår behandling av personuppgifter eller vill utöver någon av dina rättigheter, var god kontakta oss via dataskyddsombud@pro4u.se.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]