Jimmy Odenholm genomför just nu en förstudie för att ta fram rekommendation för IT-lösningar i samband med den pågående renoveringen av Tekniska nämndhuset i Stockholms stad. Det ställer krav på att det finns moderna IT-lösningar och digitala tjänster för att stödja verksamheternas framtida arbetsformer och skapa en attraktiv arbetsplats som främjar samarbete mellan förvaltningarna.

Pro4u hittade den perfekta kandidaten i vårt nätverk. Jimmy matchade kraven på erfarenhet som verksamhetsutvecklare och kravställare och har tidigare genomfört liknande uppdrag.

Förstudien som Jimmy leder ska ta fram förslag för tillämpning av IT i moderna kontorslösningar som stöd för ett hållbart kontor, framtida arbetsformer och digitala tjänster.

”Det här är ett roligt uppdrag där jag genomför en förstudie gällande IT-lösningar i kontorsmiljö. Nyckeln till framgång tror jag kommer vara en bra omvärldsanalys och att verkligen tänka framtidsbaserat så att lösningen blir hållbar i längden.”

”Att svara på anbudsförfrågningar kan vara krångligt och där är jag tacksam för det stöd jag fått av Pro4u. De var till stor hjälp gällande genomförandebeskrivningen som de har stor vana kring. Det gjorde att beskrivningen både blev bra och lättbegriplig. Det är jag övertygad hjälpte mig att få uppdraget. Stödet från Pro4u har inte slutat i och med att jag fick uppdraget, de följer verkligen upp under uppdrag och ger stöd om jag behöver. Det märks att de vill ge mig förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt.”

Jimmy Odenholm, Projektledare