Pro4u:s ramavtal med SKL Kommentus

SKL Kommentus ramavtal It-konsulttjänster 2016

Det är inspirerande att få fortsätta att bidra till utvecklingen hos Sveriges kommuner och landsting de kommande åren. Digitalisering, verksamhetsutveckling, informationssäkerhet och eHälsa är områden där Pro4u har stor erfarenhet.

Totalt kan 154 statliga aktiebolag, kommuner och landsting använda sig av avtalet. Kommuner i Stockholm, Uppsala och Gotlands län, Kommunala bolag och Region Stockholm är exempel på organisationer som kan avropa tjänster på ramavtalet för it-konsulttjänster. (Hela listan hittar du längre ned).

Pro4u annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Avtalet med SKL Kommentus Inköpscentral på 1 minut

Mål och bakgrund till ramavtalet

SKL-Kommentus startade arbetet med en upphandling av it-konsulttjänster redan 2016. Därav namnet ”it-konsulttjänster 2016”. Målet var att skapa ett flexibelt ramavtal för avrop och ett upphandlingsunderlag för urval av leverantörer som inte enbart premierade marknadsmässiga priser utan också kvalitet. Det lyckades SKL Kommentus med. Ramavtalet tecknades hösten 2018 och gäller till september 2022.

Pro4u vann tilldelning i ramavtalsupphandlingen som lade stor vikt vid kvalitet, referensuppdrag och leveransförmåga. Våra framgångsrikt genomförda projekt och nöjda referenser och vårt stora och kompetenta nätverk matchade väl mot utvärderingskriterierna. Våra framgångsrikt genomförda projekt, nöjda referenser, vårt stora och kompetenta nätverk matchade väl mot utvärderingskriterierna.

Pro4us har genomfört många lyckade projekt inom eHälsa och offentlig sektor. Bland annat utveckling av den nya plattformen för 1177.se vårdguiden, e-arkivering, konsolidering av journalsystem, plattformsuppgraderingar mm – som alla ger mer vård per krona.

Kontakta gärna mig om du vill veta mer

Fredrik Hagelin
E-post: fredrik.hagelin@pro4u.se
Mobiltelefon: 0709-95 12 25

Läs mer om våra kundcase inom eHälsa och offentlig sektor

Avropsparter: Stockholm, Uppsala och Gotlands län

Totalt kan 154 statliga aktiebolag, kommuner och landsting använda sig av avtalet.

 • Region Stockholm (f.d. SLL)
 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Alla kommuner i område D
 • Stockholm, Lidingö, Solna, Sundbyberg Vaxholms – stad
 • Kommunala energibolag
 • Stockholm vatten
 • Hem, bostads och fastighetsbolag
 • Stiftelser
 • Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)
 • Sjukhus AB (SÖS, Danderyd, S:t Eriks etc)
 • Folktandvården Stockholms län AB
 • Inera AB
 • Stockholm Care AB
 • TioHundra AB

Den fullständiga listan hittar du här.

Ramavtalet omfattar följande områden

 • Verksamhetsutveckling och strategi
 • Systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur
 • Arkitekter
 • Informationssäkerhet
 • Användbarhet
 • Information och webb
 • Användarsupport

Priser

Fasta priser kompetensnivå 1-4 per kompetensområde. Kompetensnivå 5 utan pristak. Priser sätts vid förnyad konkurrensutsättning. (FKU)

Läs mer om våra övriga ramavtal

Stockholms stad

Ansvarig: Henrik Rydell

Svenska Spel

Svenska Spel Kundcase

Ansvarig: Göran Edin

SVT & UR

SVT

Ansvarig: Henrik Rydell

Tillsammans med våra partners och konsulterna i vårt nätverk har vi lyckats vinna flera stora ramavtal. Vi annonserar löpande förfrågningarna i vår Uppdragsportal. Vi stöttar också beställare och konsulter med framtagning av de förfrågningsunderlag och utvärderingsmallar som behövs vid förnyad konkurrensutsättning.

Vill du ha hjälp? Kontakta avtalsansvarig